Institutionele Aangelegenheden

Woensdag 24 mei 2000
vergadering om 10.30 uur (1)

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het
wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek;
nr. K. 50-371/1-6.-
Lezing van het verslag van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen.- Stemming.

1. de vergadering zal plaatshebben in zaal A

GH/CO/VH/gs