Institutionele Aangelegenheden

Dinsdag 24 april 2001
vergaderingen om 10.15 uur en van 14.15 uur tot 18.15 uur

Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
nr. 2-709/1.-
Rapporteurs : de heer Philippe Monfils en de heer Guy Moens. -Bespreking.

GH/CO/VH/kdm