Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden en voor de Defensie, de commissie voor Economische Aangelegenheden en FinanciŽn, de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat en de analoge commissies van de Kamer)

Donderdag 24 maart 2005
vergadering om 10 uur

Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad
van 22 en 23 maart 2005.-

Gedachtewisseling.