Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Sociale Aangelegenheden en de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Woensdag 24 februari 2010
vergadering om 10.15 uur - Kamer van volksvertegenwoordigers, Europazaal

De prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie;
nr. 4-1606.-
Gedachtewisseling met de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie.-
Stand van zaken betreffende de omzetting van de Europese Richtlijnen.