Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging)

Woensdag 24 oktober 2007
vergadering om 14.30 uur - Zaal M

Europese Raad van 18 en 19 oktober 2007.-
Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 18 en 19 oktober 2007.- Gedachtewisseling.