Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Woensdag 24 januari 2007
vergadering om 16 uur - Zaal M

Het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie.-
Uiteenzetting door Z.Exc. Dr. Christoph JESSEN, Buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland.- Gedachtewisseling.