Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 23 maart 2004
vergadering om 14.30 uur (Kamer)

  1. Uiteenzetting door de h. Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van Brussel van 25-26 maart 2004.-
    Gedachtewisseling.

  2. Voorstel van initiatiefverslag over de patiŽntenmobiliteit in de Europese Unie.-
    Aanwijzing van de rapporteur.