Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat en de commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer)

Dinsdag 23 januari 2007
vergadering om 10 uur - Europazaal, Kamer van volksvertegenwoordigers

De Lissabonstrategie.-
Uiteenzetting door de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk.- Gedachtewisseling.