Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Woensdag 22 juni 2005
vergadering om 14.30 uur (zaal M)

Uiteenzetting door de h. Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 16 en 17 juni 2005.