Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 22 juni 2000
vergadering om 10.15 uur

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het
wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek;
nrs. K. 50-371/1-6;
nrs. S. 2-442/1-3.-
Voortzetting van de bespreking.- Stemmingen.

GH/CO/VH/gs