Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (delegatie van de Senaat, samen met het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen)

Donderdag 22 maart 2007
vergadering om 15.30 uur - Zaal K

Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (van de heer Philippe Mahoux c.s.);
nr. 3-2035/1.-
Rapporteurs : de heer Luc Van den Brande en mevrouw Margriet Hermans.- Stemming over het advies.