Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer)

Woensdag 22 maart 2006
vergadering om 15.30 uur - Kamer van volksvertegenwoordigers

De Europese Raad van 23 en 24 maart 2006.-


Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister. - Gedachtewisseling.