Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (met de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Woensdag 22 februari 2006
vergadering om 10 uur (in de Kamer)

Het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2006


Uiteenzetting door de heer Jan De Bock, permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie .- Gedachtewisseling.