Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 22 februari 2005
Vergadering om 14.30 uur (Kamer)

De subsidiariteitsprocedure in het ontwerp van Europese Grondwet.-
Verkennend gesprek.