Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 22 januari 2013
vergadering om 12.15 uur (1) - Zaal E

Activiteitenverslag 2011 van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
Aanwijzing van de rapporteur
Hoorzitting met de heer Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
Gedachtewisseling

(1). Er wordt voor broodjes gezorgd.