Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Woensdag 21 juni 2006
vergadering om 14.30 uur - Zaal M

De Europese Raad van 15 en 16 juni 2006


Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 15 en 16 juni 2006.-
Gedachtewisseling.