Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (delegatie van de Senaat, samen met het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen)

Woensdag 21 maart 2007
vergadering om 13.30 uur - Zaal K

Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (van de heer Philippe Mahoux c.s.);
nr. 3-2035/1.-
Rapporteur : de heer Luc Van den Brande en mevrouw Margriet Hermans.- Bespreking met het oog op het formuleren van een advies.- Stemmingen.