Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 21 maart 2006
vergadering om 11 uur - Zaal K

Het Wetgevend en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2006 en de Jaarlijkse Beleidsstrategie voor 2007.-


Uiteenzetting door de h. Louis Michel, lid van de Europese Commissie. - Gedachtewisseling.