Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Woensdag 21 december 2005
Vergadering om 10 uur (zaal M)

Uiteenzetting door de h. Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 15-16 december 2005.
Gedachtewisseling.