Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 21 december 2004
vergadering om 14.30 uur (zaal M)

Uiteenzetting door de h. Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 16 en 17 december 2004
Gedachtewisseling