Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 21 oktober 2003
vergadering om 14.30 uur (Senaat)

Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van Brussel van 16-17 oktober 2003.