Federaal AdviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 20 juni 2006
vergadering om 12.30 uur - Halfrond, Kamer van volksvertegenwoordigers

De toekomst van Europa.-
Uiteenzetting door de heer JosÚ Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commisie.- Gedachtewisseling.