Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 20 maart 2012
vergadering om 12.15 uur (1) - Zaal E

  1. Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen.-
    Gedachtewisseling met mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

  2. Regeling van de werkzaamheden.


(1). Er wordt voor broodjes gezorgd.