Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 20 maart 2007
vergadering om 14.30 uur - Kamer

Gedachtewisseling met Lord Grenfell, Voorzitter van de Commissie Europese Zaken van de "House of Lords", betreffende de visie van het Verenigd Koninkrijk over Europa in het algemeen en het Ontwerp van de Europese grondwet en andere kwesties van Europese politiek in het bijzonder.