Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 20 december 2005
Vergadering om 11 uur (Kamer)

Gedachtewisseling met Mevr. Margot Wallström, ondervoorzitter van de Europese Commissie, over de bijdrage van de Commissie voor de periode van bezinning over het Europees grondwettelijk verdrag en daarna (Plan D voor Democratie, Dialoog en Debat).