Institutionele Aangelegenheden

Dinsdag 2 juli 2002
vergadering om 14.45 uur (1) - Zaal M

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
nr. 2-897/1-3.-
Rapporteur : de heer Michel Barbeaux. -Voortzetting van de bespreking.- Stemmingen.

1. De vergadering kan worden verlengd.

GH/CO/VH/gs