Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Sociale Aangelegenheden en de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden en de analoge commissies van de Kamer)

Dinsdag 2 mei 2006
vergadering om 15 uur - Kamer van volksvertegenwoordigers

De Europese strategie voor groei en werkgelegenheid (Lissabonstrategie).
Gedachtewisseling met de heer Günter Verheugen, vice-voorzitter van de Europese Commissie belast met Ondernemingen en Industrie.