Institutionele Aangelegenheden

Woensdag 2 april 2003
vergadering om 10.15 uur - Zaal D

Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet;
nr. 2-1549/1.-
Lezing van het verslag van de heren Philippe Monfils en Ludwig Caluwé.- Stemming. Toe te voegen aan het dossier :
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (van de heren Wim Verreycken en Joris Van Hauthem);
  nr. 2-63/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.);
  nr. 2-250/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.);
  nr. 2-327/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (van de heren Wim Verreycken en Roeland Raes);
  nr. 2-454/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (van mevrouw Marie Nagy c.s.);
  nr. 2-870/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (van mevrouw Marie Nagy c.s.);
  nr. 2-871/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (van de heren Vincent Van Quickenborne en Jean-Marie Dedecker);
  nr. 2-1008/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België (van de heren Frank Creyelman en Wim Verreycken);
  nr. 2-1382/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (van de heer Wim Verreycken);
  nr. 2-1383/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (van de heer Jacques D'Hooghe);
  nr. 2-1541/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (van de heer Vincent Van Quickenborne);
  nr. 2-1546/1.-
 • Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (van de heer Luc Van den Brande c.s.);
  nr. 2-1547/1.-

GH/CO/VH/gs