Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Woensdag 2 maart 2005
Vergadering om 14.30 uur (Kamer)

 1. De Intergouvernementele Conferentie over de Toekomst van de Europese Unie.-
  (nr. 3-219);

  Hoorzitting over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, met:

  - de heer Jo Leinen, voorzitter van de commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement;
  - de heren Richard Corbett en Inigo Méndez de Vigo, rapporteurs voor de Commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement over het grondwettelijk verdrag.-

  Gedachtewisseling.
  Gedachtewisseling.

 2. De Intergouvernementele Conferentie over de toekomst van de Europese Unie;
  nr. 3-219/1-5.-
  Rapporteurs : de heer Pierre Galand en de heer Herman Van Rompuy.