Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden (met de commissies voor de Sociale Aangelegenheden en voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden van de Senaat en de analoge commissies van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Dinsdag 19 februari 2008
vergadering om 10.30 uur - Zaal M

Het klimaatactieplan voorgesteld door de Europese Commissie op 23 januari 2008.-
1.††Voorstelling van het plan door de heer Jos Delbeke, adjunct-directeur-generaal van DG Leefmilieu van de Europese Commissie.
2.††Voorstelling van het standpunt van de federale regering door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie.
Gedachtewisseling.