Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden ((samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Woensdag 19 oktober 2005
vergadering om 14.30 uur (Europazaal, Kamer)

De toekomst van de Europese Unie - Welk Europa hebben wij nodig ?
Gedachtewisseling met de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.