Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 18 april 2002
vergadering om 10.30 uur - Zaal D

 1. Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
  --------------
  Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuwe bepaling in te voegen die de bescherming moet verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
  nr. 2-575/1 en 2.-
  Rapporteur : de heer Michel Barbeaux.
 2. Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
  nr. 2-897/1 en 2.-
  Rapporteur : de heer Michel Barbeaux.

Voortzetting van de bespreking.- Stemmingen.

GH/CO/VH/lf