Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Dinsdag 18 december 2007
vergadering om 10.30 uur - Zaal M

  1. De resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 14 december 2007, te Brussel.-
    Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister.- Gedachtewisseling.

  2. De resultaten van de Top Europese Unie / Afrika van 8 december 2007, te Lissabon.-
    Uiteenzetting door de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken.- Gedachtewisseling.