Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (afvaardiging Senaat)

Donderdag 18 oktober 2007
vergadering om 11.15 uur - Zaal D

  1. Benoeming van de voorzitter.

  2. Regeling van de werkzaamheden.