Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 18 oktober 2005
vergadering om 10 uur (zaal D)

Het Britse voorzitterschap van de Europese Unie.-

Gedachtewisseling met de heer Michael Aron, Politiek Adviseur bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie. -