Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging, de commissie voor de FinanciŽn en de economische Aangelegenheden en de commissie voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat en de analoge commissies van de Kamer)

Donderdag 17 maart 2005
vergadering om 9.30 uur (Kamer)

Uiteenzetting door de h. Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 22 en 33 maart 2005.-
Gedachtewisseling.