Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Woensdag 17 december 2003
vergadering om 14.30 uur

  1. De Europese Raad van 12 en 13 december 2003;
    nr. 3-374/1.-
    Rapporteurs : de heer Philippe Mahoux (S) en de heer Herman De Croo (K).
  2. De Intergouvernementele Conferentie over de toekomst van de Europese Unie;
    nr. 3-219/1.-
    Rapporteurs : de heer Pierre Galand (S) en de heer Herman Van Rompuy (K).

Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van 12 en 13 december 2003.- Gedachtewisseling.