Institutionele Aangelegenheden

Woensdag 16 mei 2001
vergadering om 14.30 uur

Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen;
nr. 2-709/1.-
Rapporteurs : de heer Philippe Monfils en de heer Guy Moens. -Voortzetting van de bespreking.- Stemmingen.

GH/CO/VH/gs