Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 16 maart 2000
vergadering om 10.30 uur

  1. Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;
    nr. 2-262/1-3.-
    Lezing van het verslag van de dames Iris Van Riet en Magdeleine Willame-Boonen.

  2. Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen (voorstel van mevrouw Nathalie de T' Serclaes c.s.);
    nr. 2-318/1.-
    Aanwijzing van de rapporteur.- Bespreking.- Stemmingen.


GVDB/CO/VH/lf