Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Woensdag 16 december 2009
vergadering om 10.30 uur - Zaal M

De Europese Raad van 10 en 11 december 2009.-
Uiteenzetting door de heer Yves Leterme, eerste minister, over de resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 10 en 11 december 2009
Gedachtewisseling