Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 16 november 2000
vergadering om 9.30 uur stipt

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalige rechter in het Arbitragehof;
nr. 2-562/1.-
Hoorzitting met de gegadigden, in alfabetische volgorde :
1. 9.30 uur - 9.55 uur : de heer André Alen, gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven;
2. 9.55 uur - 10.20 uur : de heer Guido Bresseleers, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie;
3. 10.20 uur - 10.45 uur : de heer Ghislain Dhaeyer, raadsheer in het Hof van Cassatie;
4. 10.45 uur - 11.10 uur : de heer Etienne Goethals, raadsheer in het Hof van Cassatie;
5. 11.10 uur - 11.35 uur : de heer Luc Lavrysen, staatsraad;
6. 11.35 uur - 12 uur : mevrouw Rita Leysen, referendaris bij het Arbitragehof.

GH/CO/VH/gs