Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 16 januari 2007
vergadering om 10 uur - Europazaal, Kamer van volksvertegenwoordigers

Het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2007

Uiteenzetting door de heren Jan De Bock, Permanent vertegenwoordiger van BelgiŽ bij de Europese Unie en Louis Mourau, Adjunct permanent vertegenwoordiger van BelgiŽ bij de Europese Unie.

Gedachtewisseling.


In aanwezigheid van een parlementaire delegatie van Kosovo.