Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 15 juni 2004
vergadering om 14.30 uur (Kamer)

Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 17-18 juni 2004. -
Gedachtewisseling.