Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden

Dinsdag 15 december 2009
vergadering om 14.30 uur - Zaal M

Voorbereiding van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2010.-
Stand van Zaken.-
Uiteenzetting door de heer Olivier Chastel, Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Gedachtewisseling