Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 14 juni 2011
vergadering om 12.15 uur (1) - Zaal E


 1. Rapporteurs : de heren Bert Anciaux en André du Bus de Warnaffe.
  1. Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (van mevrouw Sabine de Bethune c.s.);
   nr. 5-665/1.-
  2. Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (van mevrouw Dominique Tilmans);
   nr. 5-699/1.-
  3. Evaluatie van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van VN-Veiligheidsraadresolutie 1325 "Vrouwen, Vrede en Veiligheid";
   nr. 5-765/1.-

  Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
  Stemmingen


 2. De positie van de vrouwen in de Euromediterrane zone;
  nr. 5-850/1.-
  Rapporteurs : de heer Hassan Bousetta en mevrouw Marleen Temmerman.
  Hoorzitting met :
  - mevrouw Leila El Bachiri, onderzoekster aan de ULB-Université des Femmes.(1). Er wordt voor broodjes gezorgd.