Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers)

Woensdag 14 juni 2006
vergadering om 15 uur - Kamer

De Europese Raad van 15 en 16 juni 2006.


Uiteenzetting door de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 15 en 16 juni 2006..