Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (delegatie van de Senaat, samen met het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen)

Woensdag 14 maart 2007
vergadering om 12.30 uur - Zaal E (9)

Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (van de heer Philippe Mahoux c.s.);
nr. 3-2035/1.-
Aanwijzing van de rapporteur.
Gedachtewisseling met
- de heer Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen;
- de heer Didier Donfut, Staatssecretaris voor Europese Zaken;
- een vertegenwoordiger van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

(9). Er wordt voor broodjes gezorgd.