Institutionele Aangelegenheden

Donderdag 14 maart 2002
vergadering om 10.15 uur - Zaal M

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting;
nrs. K. 50-1496/1-3.-
Advies uit te brengen door de Senaat krachtens artikel 32, 1quater, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen :
Rapporteur : de heer Frans Lozie. -Bespreking.- Stemmingen.

GH/CO/VH/lf