Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Dinsdag 14 december 2010
vergadering om 12.30 uur (5) - Zaal E

  1. Voorstel van resolutie tot bevordering en ondersteuning van de effectieve uitvoering van het Action Plan Istanbul, met het oog op een grotere rol in de samenleving voor de vrouwen in de Euromediterrane zone (van mevrouw Zakia Khattabi en mevrouw Freya Piryns);
   nr. 5-138/1.-
   Rapporteurs : mevrouw Fabienne Winckel en mevrouw Inge Faes.
  2. Voorstel van resolutie tot uitvoering van het Action Plan Istanbul betreffende een grotere rol voor vrouwen in de Euromediterrane zone (van de heer Richard Miller);
   nr. 5-493/1.-
   Aanwijzing van de rapporteur.-

  Advies te verstrekken aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
  Inleidende uiteenzetting
  Regeling van de werkzaamheden


  1. Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (van mevrouw Sabine de†Bethune c.s.);
   nr. 5-186/1.-
   Advies te verstrekken aan de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden .- Rapporteur : de heer Hassan Bousetta.
  2. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (van mevrouw Sabine de†Bethune c.s.);
   nr. 5-187/1.-
   Advies te verstrekken aan de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden .- Rapporteur : de heer Hassan Bousetta.
  3. Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (van mevrouw Olga Zrihen en mevrouw Fabienne Winckel);
   nr. 5-234/1.-
   Advies te verstrekken aan de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden .- Rapporteur : de heer Hassan Bousetta.
  4. Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners (van mevrouw Dominique Tilmans);
   nr. 5-380/1.-
   Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.- Aanwijzing van de rapporteur.- Inleidende uiteenzetting.-

  Regeling van de werkzaamheden


(5). Er wordt voor broodjes gezorgd.