Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden (samen met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de Defensie van de Senaat en de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer)

Dinsdag 14 december 2004
Vergadering om 10 uur (Kamer)

Uiteenzetting door de h. Guy Verhofstadt, eerste minister, over de agenda van de Europese Raad van 16-17 december 2004. - Gedachtewisseling.